Kā tikt galā ar ģimenes problēmām?

Atkarības, naudas trūkums, garīgas slimības, šķiršanās, nāve – tas viss ļoti iespaido tuvākos cilvēkus, tas ir, tavu ģimeni. Dažādas neatrisinātas un nepārrunātas lieta var novest pie naidīgas nesaskaņas, spriedzes ikreiz, kad satiekaties un aizvainojuma, kuram grūti pārkāpt pāri. Konflikts ģimenē var ietekmēt ikvienu, pat to, kurš neiesaistās – creditos online. Jautāsiet, kā? Jo viņš neiesaistās – tik vienkārši. Tiem cilvēkiem, kuri ir sanaidojušies, liekas, ka pārējie, kuri nevēlas iesaistīties strīdā, ir vienaldzīgi par viņu problēmām, kas vēl vairāk noved pie saspringuma starp visiem. Lai viss tā nenotiktu, mēs iemācīsim efektīvi pārvaldīt visas ģimenes nesaskaņas.

1. Ieplānojiet laiku grupas tikšanās reizei, kad izrunāties
Stāties pretī visām problēmām un tās izrunāt var šķist neiespējami. Kad jūs visi darbojaties kopā, kad visi izrunājat savas problēmas, tad saprotiet, ka domstarpības var atrisināt daudz vieglākā ceļā, nekā visu laiku nikni argumentējot vai nerunājot vispār. Tad kad cilvēki ir mēreni mierīgi un runā laipnā balsī, var daudz vieglāk vienoties par kādu kopsaucēju. Tāpēc ieplānojiet šādas tikšanās reizes, piemēram vakaros pēc vakariņām. Regulāri runājot ar savu ģimeni, var uzlabot savstarpējo saziņu un kopīgās ģimenes saites.

2. Klausieties, nepārtraucot
Lai panāktu kopīgu vienošanos ģimenes konflikta laikā, svarīgi ir ne tikai runāt, bet arī uzklausīt pārējos. Tikai aktīvi klausoties un patiešām iedziļinoties, ko otrs vēlas pateikt, jūs varat izprast, kāpēc ir radies konflikts. Efektīva klausīšanās ļauj otrai personai justies uzklausītai un dzirdētai, kas motivē arī pārējos pēc tam uzklausīt arī tavas domas. Ja visu laiku kādu pārtrauksi, cenšoties iespraust savu argumentu, tas ne pie kā laba nenovedīs, jo līdz galam neviens nespēs izteikt savas domas.

3. Esi informēts, kā ģimenes locekļi katrs atsevišķi reaģē uz problēmām
Ir atšķirība no konflikta risināšanas, kad tajā iesaistās “pretējie poli”. Daži cilvēki konfliktu brīdī paliek naidīgi un cenšas sevi par visiem spēkiem aizstāvēt. Viņi cīnās pret jebkuru uzbrukumu, tādējādi jāsaprot, ka ar viņiem strīdēties un argumentēt varēs mūžīgi, bet pie kopsaucēja tā arī nenonāks. Pārējie tikmēr var būt pārāk rāmi, kuri parādīs, ka viņiem it kā ir vienalga; viņi ir gatavi piekāpties, lai tikai viss norimtos un aizmirstos.

4. Nekad nerādi uz otru ar pirkstu
Apsūdzot kādu citu ģimenes locekli par to, ka viņš ir cēlonis ģimenes konfliktam, to nekā nenovērsīs. Mēģiniet uzbrukt pašai problēmai, nevis cilvēkam. Samazini otrā cilvēkā vainas apziņu un prestamos con dni, bet uzliec punktu uz i, ka problēma pastāv un tā ir jārisina. Piemēram, ir daudz efektīvāk pateikt: “Es baidos, ka atkarības dēļ kāds var tikt sāpināts” nevis “Ir bīstami uzturēties tādu atkarīgu cilvēku vidū”.

5. Jāiemācās savaldīt emocijas
Emocionālā savaldīšanās ir svarīga, kad runa ir par konfliktu risināšanu. Protams, tas nenozīmē, ka konflikta brīdī ir jāstāv rāmi malā un neko nedrīkst piebilst, vienkārši ir jāmāk kontrolēt savas emocijas un neizvērst pašu konfliktu vēl lielākā naidā, kad emocijas būs sakāpinājušās.